10:00-20:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας

+306973533544+306973533544

Σοσιοκρατία

for english version: www.thenewearth.earth

Τι είναι

Η Σοσιοκρατία είναι ένα εργαλείο  οργάνωσης αποδοτικών συναντήσεων και λήψης ομότιμων αποφάσεων με συναίνεση, το οποίο έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Δίνει την δυνατότητα
να ακούγονται και ενδυναμώνονται όλα τα μέλη της ομάδας σε έναν κύκλο
να περιορίζεται ο χρόνος των πολύωρων συζητήσεων
να επιτυγχάνεται η συνυπευθυνότητα και η από κοινού εργασία με ορατότητα και διαφάνεια
να ενσωματώνετε στην ομάδα σας τις αντιρρήσεις, βρίσκοντας την βέλτιστη λύση
να φτάνετε σε αποτέλεσμα, αυξάνοντας την ικανοποίηση από την συμμετοχή σας


Ποιούς αφορά:
οποιονδήποτε κύκλο ανθρώπων που συγκεντρώνονται να συζητήσουν ένα θέμα και να πάρουν μια απόφαση
οικογένεια / ομάδα / σύλλογο / οργανισμό / επιχείρηση / κόμμα / συμβούλιο / δήμο / εργοστάσιο / grassroot ομάδα / σωματείο / κοινότητα / συνεταιρισμό / κίνημα

Σύμφωνα με την Barbara Strauch, πιστοποιημένη ειδικό της Σοσιοκρατίας (CSE expert),  συνιδρύτρια του Κέντρου Σοσιοκρατίας της Αυστρίας (Soziokratie Zentrum Österreich ) και διευθύντρια της εκπαίδευσης:

“Η επιτυχία κάθε εγχειρήματος ή project βρίσκεται στα χέρια όλων των συμμετεχόντων. Όσο καλύτερα συνεργάζονται μεταξύ τους, τόσο πιο αποδοτικά δηλ. επιτυχημένα, θα είναι τα αποτελέσματα. Τα Σοσιοκρατικά μοντέλα υποστηρίζουν τις αποφάσεις που παίρνονται συλλογικά, ώστε να πραγματοποιηθεί ο κοινός στόχος – και γι’ αυτό το λόγο η Σοσιοκρατία είναι το οργανωτικό μοντέλο του μέλλοντος.”

Yπηρεσίες

Είμαι διπλωματούχος Σοσιοκρατική συντονίστρια (facilitator) και υποψήφια σύμβουλος σοσιοκρατίας υπό εποπτεία.
Έχω λάβει και ολοκληρώσει την εκπαίδευσή μου από το Σοσιοκρατικό κέντρο Αυστρίας (module 1-8)

Εάν επιθυμείτε οι συναντήσεις σας να γίνονται με Σοσιοκρατικό συντονισμό και οργάνωση (facilitation) ή/και αν ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε την Σοσιοκρατία σε ολόκληρη την οργάνωσή σας, προσφέρω τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Σας ενδιαφέρει και μπορείτε να βοηθηθείτε αν κάποια από τα παρακάτω θέματα αποτελούν πρόκληση για εσάς ή σε αυτά υπάρχει μεγάλο πεδίο βελτίωσης στην ομάδα σας και θα θέλατε να δείτε στο μέλλον να καλυτερεύουν

1~ Οργάνωση των συναντήσεων/συνελεύσεων (Ποιος/α οργανώνει;)
2 ~ Έναρξη συνάντησης (Πώς ξεκινάει η κάθε συνάντηση/συνέλευση;)
3 ~ Κλείσιμο συνάντησης (Πώς κλείνει;)
4 ~ Θέματα στην ατζέντα (ποιος/α τα βάζει ~ ποιος/α μπορεί να βάλει; Και πότε; Σε συνεννόηση με ποιόν;)
5 ~ Κατανομή χρόνου στα διάφορα θέματα της ατζέντας (Γίνεται και αν ναι, πώς γίνεται;)
6 ~ Στόχος κάθε θέματος που συζητείται (είναι ξεκάθαρος σε όλους/ες;)
7 ~ Εμπειρίες από πολύωρες συζητήσεις για ένα και μόνο θέμα και συναισθήματα γι’ αυτό
8 ~ Θέματα που επανέρχονται προς συζήτηση ξανά και ξανά χωρίς να φτάνουν σε κάποιο αποτέλεσμα (υπάρχουν;)
 9 ~ Ύπαρξη συντονιστή/τριας (facilitator) σε κάθε συνάντηση, (υπάρχει; είναι πάντα η ίδια/ος ή διαφορετικός/ή κάθε φορά και πώς επιλέγεται;)
10 ~ Συμμετοχή στις συζήτηση εκείνων των μελών που είναι λιγότερο δυναμικά ή περισσότερο ντροπαλά, ή λιγότερο ομιλητικά/τολμηρά (πώς εξασφαλίζεται;)
11 ~ Ασφαλές περιβάλλον (με ποιόν τρόπο δημιουργείται;) όπου ο καθένας/καθεμιά να μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή της/του χωρίς να αισθάνεται βλέμματα ανυπομονησίας, αγανάκτησης, υποτίμησης ή δυσαρέσκειας πάνω του/της όταν όλες/οι  άλλες/οι έχουν άλλη άποψη;
12 ~ Διασταυρούμενες κουβέντες την ώρα της συνέλευσης (Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό και ποιο αποτέλεσμα φέρνουν;)
13 ~ Ψηφοφορίες (πώς γίνονται όταν χρειάζεται να ψηφίσετε;)
14 ~ Αποφάσεις (πώς λαμβάνονται;)
15 ~ Ενσωμάτωση της μειοψηφίας στην τελική απόφαση; (Έχετε τρόπο να την ενσωματώνετε;)
16 ~ Μέτρηση της ευχαρίστησης από την συμμετοχή (γίνεται;)
17 ~ Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της συνάντησης (γίνεται;)
18 ~ Συγκρούσεις (με ποιόν τρόπο/εργαλείο λύνονται;)
19 ~ Υλοποίηση μιας απόφασης που έχει παρθεί (Πώς εξασφαλίζεται?)
20 ~ Επίτευξη στόχου (χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο?)
21~ Κριτήρια αξιολόγησης (πώς τα δημιουργείτε?)
22 ~ Αξιολόγηση στο τέλος κάθε project (γίνεται και με ποιόν τρόπο?)
23 ~ Ισότιμη συμμετοχή όλων (πώς εξασφαλίζεται?)
24 ~ Στις συναντήσεις/συνελεύσεις, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος/τόπος που  κάθεστε, ή τυχαία?
25 ~ Συνυπευθυνότητα των συμμετεχόντων στην υλοποίηση των αποφάσεων που πάρθηκαν (πως εξασφαλίζεται?)
26 ~ Μεταφορά θεμάτων προς τους «αποκάτω» ή προς τους «αποπάνω» (με ποιον τρόπο γίνεται?)
27 ~ Ρόλοι και αρμοδιότητες (Είναι ξεκάθαρα σε όλους?)
28 ~ Στις αποφάσεις που παίρνονται συμμετέχουν όλοι όσους τους αφορούν? Ναι ή όχι και με ποιο αποτέλεσμα?